Het project Enabling Female Migrant Entrepreneurs (EMINENT) heeft tot doel het aantal vrouwelijke migrantenondernemers te verhogen, door hun toegang tot en de kwaliteit van ondernemerschapsopleidingen te verbeteren. Het project is een samenwerking tussen partners en deskundigen uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Duitsland en Nederland.

In de eerste fase van het project is onderzocht in de projectlanden wat de ervaringen van vrouwen uit minderheidsgroepen met ondernemerschap in hun land zijn. In het onderzoek kijken we naar welke pedagogische technieken effectief en cultureel geschikt zijn, en welke casestudies als praktijkvoorbeeld kunnen dienen. Hiervoor heeft elke projectpartner gekeken naar steun voor migranten in hun geografisch gebied, steun voor vrouwelijke ondernemers en of er sprake was van ‘gerichte’ steun voor vrouwelijke migranten. In ieder land zijn interviews gehouden, in combinatie met bureauonderzoek, om een beter inzicht te krijgen in de barrières voor ondernemerschap binnen deze specifieke groep.

Klik op onderstaande link om onze bevindingen en aanbevelingen (22 pagina’s inhoud) te lezen, uit dit diepgaand onderzoek naar vrouwelijk migrantenondernemerschap en de belangrijkste barrières waar deze bevolkingsgroep mee te maken heeft.